O nas

 

 

Apteka internetowa powstała na bazie istniejącej Apteki "Esculap" Sp. z o.o. prowadzonej przez "ESCULAP" Sp. z o.o.

Sprzedający – spółka pod firmą ESCULAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin, NIP 712-28-57-403, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202461, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000 zł., prowadząca aptekę ogólnodostępną pod nazwą Aptekę ESCULAP mieszczącą się przy ul. K. Wallenroda 2E lok.2, 20-607 Lublin, posiadająca zezwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr WIF/8240/22/04 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej..

Zamówienie dla Państwa realizuje:
Apteka "Esculap" Sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 2E
20-607 Lublin
tel. 81 528 03 11
e-mail: ewallenroda@udeskulap.pl 

Bank oraz nr konta apteki internetowej : BGŻ S.A.Oddział Operacyjny w Lublinie 11 2030 0045 1110 0000 0385 0710

http://www.wif.bip.lublin.pl/index.php?id=6


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

 

adres

Magnoliowa 4, 20-143 Lublin

telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

email

sekretariat@wif.lublin.pl, wif@wif.lublin.pl